Lliurament Premi participa a l’Escola 21

Què és?

El Premi Participa a l’Escola és un premi per a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre. La seva dotació és de 5500€ i té dues categories: una per a poblacions catalanes de menys de 20.000 habitants, i una altra per als municipis amb població superior.

decorativa

Escoles premiades al 2021

IES Mare de Déu del Portal (Batea) – 8 d’abril

La consellera Victòria Alsina va lliurar el Premi al centre educatiu guanyador en la categoria de centres ubicats en poblacions inferiors a 20.000 habitants a l’IES Mare de Déu del Portal, de la localitat de Batea, el passat dia 8 d’abril.

El projecte ha consistit en la creació de dues cooperatives escolars gestionades per l’alumat de 3r d’ESO. L’alumnat ha engegat el Projecte de la Cooperativa Escolar amb el qual han après a desenvolupar la seva autonomia personal, la capacitat de consensuar idees, prendre decisions de forma democràtica i l’habilitat per establir sinergies amb les entitats locals més properes.

La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, dirigint-se als alumnes de l'institut-escola Mare de Déu del Portal de Batea

Escola Joan Miró (Barcelona) – 16 de maig

D’altra banda, el 16 de maig es lliurarà el guardó en la seva categoria de poblacions amb més de 20.000 habitants a l’Escola Joan Miró.

Aquest centre ha desenvolupat el projecte Ràdio Miró El podcast que ens uneix, una experiència que ha ajudat a cohesionar la comunitat educativa (alumnat, famílies, mestres) en un curs escolar amb molts elements que suposaven una barrera per a la interacció: grups bombolla, mesures de seguretat i mascaretes. L’activitat desenvolupada, i que encara té continuïtat, consisteix en emetre un podcast quinzenal en el que alumnat, professorat i famílies comparteixen experiències, informació sobre esdeveniments culturals, d’actualitat, etc.

Convocatòria 2022 oberta fins al 1 d’agost

La Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica obre la convocatòria per a 2022 del Premi Participa a l’Escola que distingeix a l’alumnat i el professorat que dissenya projectes per tal de fomentar la participació a la comunitat educativa. El termini per presentar candidatures acaba el dia 1 d’agost. Us encoratgem a optar al premi tot i explicant-nos les vostres experiències.