Algorismes per millorar el control de la contractació pública

L’última dècada ha vist el sorgiment, extensió i consolidació del paradigma del big data en tots els àmbits de la vida, fet que ha tingut una gran incidència en el disseny i la configuració dels mecanismes de control.

En matèria de contractació pública, el control tradicional es basava en la fiscalització sistemàtica d’alguns aspectes clau i exhaustiva d’una mostra reduïda de casos. En l’actualitat, en canvi, la datificació de l’activitat pública permet establir mecanismes automatitzats de control molt més amplis i profunds, basats en dades i algorismes que constitueixen els mètodes i eines d’explotació de grans volums d’informació.

Quina és la situació actual de les dades de contractació pública a Catalunya? Quins són els reptes quant a la seva disponibilitat, accessibilitat, qualitat, interoperatibilitat i reutilització? Quins mecanismes de control basats en dades i quins algorismes s’estan desenvolupant i implementant?

En aquesta jornada es va procurar donar resposta a aquestes preguntes des d’una triple perspectiva. D’una banda, la de dues entitats de control extern de la contractació pública com són l’Autoritat Catalana de la Competència i l’Oficina Antifrau de Catalunya. D’altra banda, la de la unitat amb competència transversal en aquest àmbit, la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana, que està treballant en la implantació d’un sistema d’anàlisi de dades per a la detecció d’irregularitats en la gestió de la contractació pública, entre altres àmbits de gestió.

Aquest acte s’emmarca en la Setmana del Govern Obert 2022 #OpenGovWeek #OpenGovWeekCat

Dia i hora:

Dimecres, 18 de maig de 2022, de 12:00 a 13:30 h.

Lloc:

Acte virtual (Zoom)

Taula rodona:

  • Quim Beltran, tècnic de la Direcció General de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)
  • Pedro Giménez, inspector de serveis i responsable del projecte SALER de Generalitat Valenciana
  • Bruno González, cap de l’Àrea d’Anàlisi de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Modera:

Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Ponents
Cap de l’Àrea d’Anàlisi de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Inspector de serveis i responsable del projecte SALER de Generalitat Valenciana
Tècnic de la Direcció General de l’Autoritat Catalana de la Competència
Cap de l'Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Event Details
  • Start Date
    18/05/2022 12:00