La transparència dels partits polítics, sindicats i altres entitats privades: eines i oportunitats

Aquesta activitat en línia va permetre conèixer i aclarir quins són els deures que en matèria de transparència s’exigeixen als partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials, per una banda, i a les corporacions de dret públic per l’altra, per l’especial naturalesa d’aquestes entitats. 

S’hi van presentar dues guies pràctiques elaborades des de la Secretaria de Govern Obert que donaran pas a un debat sobre la visió de la transparència des del punt de vista d’aquests actors.

Programa

Data: 19 de maig de 2022
Hora: De 17.00 a 18.15 h
Lloc: en línia al canal de YouTube de Govern Obert


17.00 h Benvinguda
Olinda Ania, subdirectora general de Transparència i Dades Obertes
Albert Cañigueral, director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració

17.05 h Deures en matèria de transparència dels partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, corporacions de dret públic
Oliver Garcia, responsable d’assessorament en matèria de transparència i bon govern de la Secretaria de Govern Obert

17.20 h Taula rodona: La utilitat de les guies de publicitat activa pels partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i corporacions de dret públic

  • Oriol Alba, secretari general de CECOT
  • Montse Perals, secretària de la Junta de ColpisCat i membre de l’Espai de participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública
  • Josep Barceló, assessor jurídic dels enginyers industrial i coordinador de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

18.00 h Cloenda
Albert Cañigueral, director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració

Ponents
Secretària de la Junta de ColpisCat
Subdirectora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya
Assessor jurídic dels enginyers industrial i coordinador de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Secretari general CECOT
Analista en transparència i bon govern, Generalitat de Catalunya
Director General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració de la Generalitat de Catalunya
Event Details