Josep Barceló

Assessor jurídic dels enginyers industrial i coordinador de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

Speaker Details
    Events of the Speaker
    You might also love these events.
    19/05/2022
    Aquesta activitat en línia va permetre conèixer i aclarir quins són els deures que en matèria de transparència s’exigeixen als partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials, per una banda, i a les corporacions de dret públic per l’altra, per l’especial...