Quim Beltran

Quim Beltran, tècnic de la Direcció General de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)

Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
18/05/2022
L’última dècada ha vist el sorgiment, extensió i consolidació del paradigma del big data en tots els àmbits de la vida, fet que ha tingut una gran incidència en el disseny i la configuració dels mecanismes de control. En matèria...